Hoppa till innehåll
Min Sida

Underårig

Personen är inte myndig och har inte full rättshandlingsförmåga och hens angelägenheter sköts av en förmyndare, i regel föräldrarna.