Hoppa till innehåll
Min Sida

Umgänge

Det är värt att notera att det är barnet som har den här rätten - inte föräldrarna. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med dem båda tillgodoses.