Hoppa till innehåll
Min Sida

Tvingande, indispositiv, rättsregel

En tvingande rättsregel är motsatsen till en dispositiv rättsregel. Tvingande regler är absolut bindande och måste ovillkorligen följas, oavsett om parter kan ha avtalat om annat

Tvingade rättsregler återfinns till exempel vid konsumentköp och en hyresgästs rättigheter mot en hyresvärd. På dessa områden begränsar lagstiftningen avtalsfriheten.