Hoppa till innehåll
Min Sida

Tvångsförsäljning

Om två eller flera personer äger lös egendom eller en fastighet tillsammans är lagen om samäganderätt tillämplig. Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort, helt eller delvis.

Enligt 6 § Samäganderättslagen finns en möjlighet till tvångsförsäljning av den gemensamt ägda saken eller fastigheten om samägarna inte kan komma överens om en lösning.