Hoppa till innehåll
Min Sida

Tingsrätt

Tingsrätten avgör också tvister mellan enskilda individer, till exempel familjemål och ärenden som adoptioner och bodelningar. Det finns 48 tingsrätter runtom i Sverige.

Se även Mark- och miljödomstolar.