Hoppa till innehåll
Min Sida

Strandskyddsområde

Området kan få utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Om å andra sidan ett område saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften kan det förordnas att det inte ska vara omfattat av strandskydd.