Hoppa till innehåll
Min Sida

Överförmyndare

Alla kommuner ska ha en överförmyndare, som väljs av kommunfullmäktige. Kommunerna kan bestämma att det istället för överförmyndare ska finnas en överförmyndarnämnd.