Hoppa till innehåll
Min Sida

Obestånd

Tillfällig oförmåga att betala kan bero på till exempel kundförluster eller att alltför stora investeringar har gjorts under kort tid.

En fordringsägare kan förhandla om en avbetalningsplan eller ett ackord med någon som är på obestånd. Det kan också bli tal om en ansökan om konkurs.

Ett företag eller person kan själv begära sig i konkurs om den är på obestånd. Ett företag kan istället för konkurs ansöka om företagsrekonstruktion.