Hoppa till innehåll
Min Sida

Mark- och miljödomstolar

Tingsrätterna avgör också mål med anknytning till plan- och bygglagen, exempelvis byggnation och rivning.

Mark- och miljödomstolarnas beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.