Hoppa till innehåll
Min Sida

Högsta domstolen

För att domstolen ska pröva hovrättens avgörande krävs oftast prövningstillstånd. Högsta domstolens domar är prejudicerande, det vill säga vägledande för hur senare mål ska bedömas.