Hoppa till innehåll
Min Sida

Fullgörelsetalan

Det kan till exempel gälla att betala en skuld eller ett skadestånd.

En dom som innebär att motparten ska fullgöra en prestation kan läggas till grund för verkställighet, om inte svaranden frivilligt fullgör sin förpliktelse.