Hoppa till innehåll
Min Sida

Fastställelsetalan

Denna talan får bara föras om det råder osäkerhet om ett visst rättsförhållande består, och om osäkerheten om detta är till skada för käranden.