Hoppa till innehåll
Min Sida

Enuntiation

En term inom avtalsrätten som utan att det finns garanti för riktigheten ändå kan medföra rättsliga följder, genom att påverka avtalstolkning eller medföra skadeståndsansvar.