Hoppa till innehåll
Min Sida

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare kan vara efterlevande make, efterlevande registrerad partner, sambo, arvinge (även Allmänna arvsfonden) och universell testamentstagare. Ett dödsbo kan vara avträtt till förvaltning av boutredningsman.