Hoppa till innehåll
Min Sida

Boutredning

Genom boutredningen får man reda på en avlidens tillgångar och skulder vid dödsfallet, det vill säga utredningen av en avlidens bo. I en boutredning ingår även bouppteckning och arvskifte.