Hoppa till innehåll
Min Sida

Arv, förskott

Det betyder att barnet som fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern (gåvogivaren) fördelas. Om föräldern inte vill att en gåva ska avräknas som förskott på arv bör detta skrivas som ett villkor i gåvobrevet, i samband med att gåvan sker.