Hoppa till innehåll
Min Sida

Advokat

Advokatsamfundet  står för tillsynen av advokater, som måste följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatssed. Advokatsamfundet i Sverige beviljar inträde för personer som har svensk juridisk examen och har utövat praktisk juridisk verksamhet i minst tre år. Sedan 2004 krävs också en godkänd advokatexamen. Advokaterna och advokatsamfundet är bundna av de regler om advokater som återfinns i rättegångsbalken.

I Sverige råder inget advokattvång, det vill säga att alla kan föra sin egen talan i domstol utan att företrädas av en advokat. Det råder inte heller advokatmonopol - vem som helst får uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer. Dock är det bara advokater som kan utses till offentliga försvarare.