Försäkringsbolag

Vi samarbetar med andra försäkringsbolag som ser affärsfördelarna med att lägga till juridiska tjänster i sina befintliga person- och sakförsäkringar. Och som liksom vi ser juristhjälp som en rättvisefråga.

Juridiska tjänster kan bli dyra på löpande räkning och långt ifrån alla har ekonomi att köpa jurishjälp på löpande räkning. För försäkringsbolag med person- eller sakförsäkringar i sitt utbud är det därför en utmärkt idé att inkludera fullgod juridisk hjälp.

 

Med fullgod hjälp menar vi tillgång till en egen jurist som ger kunden personlig hjälp med vardagsjuridiken. Som ger råd, upprättar privatjuridiska avtal, förhandlar med motpart och hanterar eventuella domstolstvister. Skyddet omfattar 15 timmars hjälp per år eller, om ärendet drar ut på tiden, tills det är klart. Kunden har också tillgång till en BankID-skyddad portal för att själv kunna skriva enklare digitala avtal och följa sina ärenden.

 

Tack vare det kollektiva upplägget blir premien mycket låg. Kunden får god och personlig privatjuridisk hjälp, slipper karenstid och betalar aldrig något timpris. Förr eller senare behöver ju alla juristhjälp i vardagen.

 

 

Vill du knyta juristhjälp till ditt försäkringsbolags utbud?

Ring försäljningschef Rabi Can på 08-524 640 07 eller mejla till rc@helpforsakring.se

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se