Bostad & egendom

Livet som bostadsägare bjuder på både glädje och mer eller mindre välkomna överraskningar. Behöver du vägledning kan du tröska igenom Jordabalken 3 kapitlet. Eller enklare - läsa vad våra jurister skriver här, om allt från grannförhållanden till vad som gäller vid om- och tillbyggnader.

 

Hjälp från HELP

Trädstrulet

Kundens granne hade sågat ner ett par större träd på kundens tomt utan lov. Grannen ville inte ersätta träden så då tog kunden kontakt med sin jurist för att få hjälp.

Andrahandsuthyrningen

När kunden skulle hyra ut sin bostadsrätt under en längre period bad hon sin HELP-jurist om hjälp med att skriva ett avtalRättshandling genom vilken rättigheter och skyldigheter uppkommer mellan parter. Läs mer med andrahandshyresgästen.


Fiberdragningen

Kunden beställde fiberdragning av sin kommun. Kommunens  underentreprenörer hade dock bara gått igenom grävningsarbetet från tomt till hus och inte mellan fastigheterna, då kunden äger två fastigheter.


Den uppsagda lägenheten

Kunden blev uppsagd från hyreslägenhet av hyresvärden och ringde sin jurist på HELP för att få hjälp att bo kvar.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se