Bostad & egendom

Livet som bostadsägare bjuder på både glädje och mer eller mindre välkomna överraskningar. Behöver du vägledning kan du tröska igenom Jordabalken 3 kapitlet. Eller enklare - läsa vad våra jurister skriver här, om allt från grannförhållanden till vad som gäller vid om- och tillbyggnader.

 

Hjälp från HELP

Bostadsrätt med brister

Kunden köpte en bostadsrätt som visade sig ha en hel del fel. Köksfläkten fungerade inte, diskmaskinen var felaktigt inkopplad, städningen var inte bra gjord med mera...

Den sena hyran

Medlemmen betalade inte hyran i tid och blev uppsagd från sin hyresrätt. Hen hade blivit sjukskriven och hade då fått ok från hyresvärden att betala senare. Nu menade värden att han hade sagt till att han hade ändrat sig, vilket medlemmen inte kändes vid.


Byggbråket

När medlemmen byggde ett hus uppstod snart tvister med byggaren. Parterna råkade i luven på varandra om obeställda arbeten, dåligt hantverk och saltade fakturor.


Grannfejden

När medlemmen gjorde en tillbyggnad på sin fastighet kom grannen med skadeståndskrav och menade att byggarbetet hade orsakat skador på dennes bostadshus.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se