Säljarnas

Juristförsäkringen är en förmån för

medlemmar i Säljarnas. Den som har en

Juristförsäkring hos HELP har alltid

en jurist vid sin sida. Utan timpris.

Säljarnas

Du som är medlem i Säljarnas omfattas av Juristförsäkringen, om du inte skickar in den reservationsblankett du får hemsänd när du blir medlem. Juristförsäkringen är en medlemsförmån som innebär att du och din familj via HELP Försäkring har en egen jurist som skriver avtal, hjälper till med konsumenträtt, ger juridiska råd och driver eventuella tvister - kort sagt, hjälper dig med vardagsjuridiken.

 

  • Upp till 15 timmar juristhjälp per år
  • Juridiskt biträde i eventuella domstolsärenden
  • Ersättning för egna och eventuellt tilldömda rättegångskostnader upp till 2 miljoner kronor vid domstolsärenden
  • Tillgång till digitala avtal, juridiskt säkrade av HELPs jurister
  • Inloggningsskyddad kundportal där du kan följa ärenden och hålla kontakt med din jurist
  • Ingen karenstid
  • Ingen timkostnad

 

Har du Juristförsäkringen via Säljarnas och vill prata med din jurist? 

Logga in på Min Sida, skicka oss ett mail eller ring till Kundtjänst på 0771-985 200

 

 

 

Ladda ner:

 

 

 

Till Säljarnas hemsida

Vi hjälper dig med:

Arv & gåva

Barn & familj

Sjukpenning & sjukersättning

Gift & sambo

Konsumenträtt

Bostad & egendom

Medlem i Säljarnas:

Ett mycket trevligt bemötande! Raka och bra svar!

Medlem i Säljarnas:

Jag är mycket tacksam för dina professionella råd och ditt engagemang att följa ärendet vilket jag upplevde både tryggt och personligt.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se