Din rätt när du reklamerar

Krånglar din nya tv eller tappade tröjan formen efter första tvätten? Här får du veta vad du har rätt att kräva som konsument och vad du ska tänka på vid en reklamation.

Hur lång tid har jag på mig att reklamera?

Som konsument har du rätten att reklamera en vara upp till tre år efter att du har mottagit den. Varan måste reklameras inom skälig tid efter att du som konsument har märkt felet. Skälig tid anses alltid vara inom två månader. Men det kan även vara en skälig tid i fall där det har gått längre tid än två månader. Ett uppvisande av kvitto kan vara bra men är inget krav så länge du kan bevisa att du har köpt varan i den aktuella butiken. En vara kan även omfattas av en garanti, som oftast kan vara kortare än reklamationsrätten enligt lag, men det förkortar inte din rätt till att reklamera inom tre år från köpet.

Vem ska bevisa felet?

Under de första sex månaderna efter köpet, är det säljaren som ska bevisa att felet inte förelåg vid köpet av varan. Om det skulle vara så att det har förflutit mer än sex månader från ditt köp måste du som konsument bevisa att felet fanns vid köpet. Detta innebär att det blir ett omvänt bevisläge vilket medför att du måste ta fram all bevisning som kan vara av betydelse.

När du meddelat säljaren

Efter att du har meddelat säljaren om att varan är felaktig har säljaren rätt att avhjälpa felet, leverera en ny vara eller ge dig ett prisavdrag. Du som kund har inte rätt att ställa samtliga krav vid samma tillfälle. Säljaren har rätt att välja det alternativ som passar den bäst. Om säljaren väljer att avhjälpa felet, har säljaren rätt att försöka reparera varan. I det fall säljaren väljer en omlerans av varan innebär det att säljaren ger dig en ny vara, likadan eller likvärdig, om du samtycker till det sistnämnda. Vidare har säljaren rätt att erbjuda ett avdrag på priset, och utge detta till dig i kontanta medel. Prisavdraget ska dock vara rimligt och acceptabelt för dig som konsument.

Rätt att häva köpet

Om felet är av väsentlig betydelse för dig som konsument kan du begära hävning av hela köpet och därmed återfå beloppet för varan. Slutligen kan du även ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd för den felaktiga varan måste den ha medfört extra utlägg för dig. Du måste i så fall bevisa vilka typer av kostnader du har haft, exempelvis med kvitto eller intyg, som kan styrka den påstådda skadan.

 

De råd vi ger här är generella och ska inte automatiskt användas i enskilda ärenden. Om du vill diskutera ett specifikt fall rekommenderar vi att du kontaktar en jurist.
Du är välkommen att föreslå ämnen du tycker att vi ska skriva om, använd då kommentarsfältet nedan eller maila till post@helpforsakring.se

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se