Borde vi ha äktenskapsförord?

25 januari 2016

Ska man upprätta ett äktenskapsförord när man gifter sig och vem gynnas av det? Här kan du läsa mer om vad äktenskapsförordet innebär.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar angående vad som ska vara enskild egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer eller giftorättsgodsEn makes egendom som den andre maken har giftorätt till. Läs mer i ett äktenskap. Det kan skrivas innan man gifter sig eller under ett pågående äktenskap.

Den egendom som är enskild ingår inte i en bodelningFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer. Den make som äger den enskilda egendomen behöver därför inte dela med sig av den vid till exempel en skilsmässa.

Hur går vi tillväga?

Ska ni upprätta ett giltigt äktenskapsförord krävs att det är skriftligt och undertecknat av båda makarna. Originalet ska jämte en registreringsavgift på 275 kronor skickas till Skatteverket för registrering i äktenskapsregistret. När handlingen är registrerad återsänds den i original. Är du försäkrad hos HELP upprättar vi ditt äktenskapsförord kostnadsfritt genom din juristförsäkring.

Giftorättsgods eller enskild egendom

Det förekommer att makar bestämmer att all deras egendom ska vara enskild egendom. En make kan inte bestämma på egen hand att viss egendom ska vara enskild, utan båda makarna måste avtala om detta. Gör man det finns inget giftorättsgods och det sker ingen bodelning, vardera maken behåller då sina tillgångar och skulder vid en skilsmässa. Det är också vanligt att makar bestämmer att de tillgångar de hade innan äktenskapet ska vara deras enskilda medan de tillgångar de skaffat under äktenskapet ska vara giftorättsgods och omfattas av en bodelning.

I vissa fall har en av makarna en tillgång som de har särskilda skäl att hålla utanför en bodelning. Det kan till exempel röra sig om en släktklenod eller sommarstuga som man övertagit från sin släkt och som man av känslomässiga skäl vill hålla utanför en bodelning.

Behöver jag anlita jurist?

Det är inte nödvändigt att anlita jurist för att upprätta ett äktenskapsförord, men det kan vara klokt att låta en erfaren jurist se över äktenskapsförordets konsekvenser. Skulle förhållandena ändras under äktenskapet går det bra att ändra äktenskapsförordet genom att upprätta ett nytt.

De råd vi ger här är generella och ska inte automatiskt användas i enskilda ärenden. Om du vill diskutera ett specifikt fall rekommenderar vi att du kontaktar en jurist.
Du är välkommen att föreslå ämnen du tycker att vi ska skriva om, använd då kommentarsfältet nedan eller maila till post@helpforsakring.se

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se