Bostad & egendom

Livet som bostadsägare bjuder på både glädje och mer eller mindre välkomna överraskningar. Behöver du vägledning kan du tröska igenom Jordabalken 3 kapitlet. Eller enklare - läsa vad våra jurister skriver här, om allt från grannförhållanden till vad som gäller vid om- och tillbyggnader.

 

Hjälp från HELP

Attefallshuset

En husägare kontaktade sin HELP-jurist när kommunen inte ville ge startbesked för ett Attefallshus på hans tomt. Trots att det finns klara rättsfall på området motsatte sig kommunen bygget och juristen överklagade beslutet till Länsstyrelsen.

Ett samägande som avslutades

Mannen ägde en fastighet tillsammans med en annan person och de två kunde inte komma överens. De var delägare genom ett gåvobrev som stadgade att de var tvungna att erbjuda sin andel till varandra innan de fick överlåta den till någon annan.


Den mögliga bostaden

Kundens bostad hade allvarliga fel. Hon hade påtalat felen för sin hyresvärd flera gånger utan att värden gjorde något åt dem. Till slut blev problemen så stora att kunden inte stod ut längre. Hon kopplade in sin HELP-jurist.


Hyreskrav i efterskott

En kvinna kontaktade sin HELP-jurist eftersom hon hade fått ett inkassokrav. Hyresvärden i hennes tidigare hyreslägenhet krävde ersättning för skador som kunden menade att hon inte hade orsakat. 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se