Umgänge

Den rätt ett barn har att få umgås med den förälder det inte bor tillsammans med.

Det är alltså barnet som har denna rätt och inte föräldern. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med båda föräldrarna tillgodoses.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se