Dold samäganderätt

Samägande där bara den ena parten framstår som ägare.

Egendomen har dock förvärvats för gemensam användning. Den andra parten har bidragit ekonomiskt för att vara samägare, vilket parterna varit överens om eller införstådda med.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se