Kundportalen Min sida

Här kan våra kunder följa sina ärenden, skriva egna digitala avtal och hålla kontakt med sin jurist. Sidan är säkrad via inloggning med BankID.

Min Sida

Här är det enkelt att:

  • Skriva och lagra digitala avtal
  • Upprätta ett ärende och följa det medan det pågår
  • Ha kontakt med sin jurist i sitt eller sina ärenden
  • Få tillgång till alla ärendedokument för att få en bra översikt under ärendets gång

 

Digitala avtal som kunden själv kan skriva och lagra:

  • Samboavtal
  • Skuldebrev
  • Köpeavtal
  • Gåvobrev
  • Testamente

 

 

 

 

Tillgång till Min sida kräver ett aktivt kundförhållande till HELP Försäkring.

De digitala avtalen är utvecklade av HELPs jurister och kvalitetssäkrade av vår chefsjurist.

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se