Nyckelord:

Bli en smart bilköpare - om att köpa begagnat från privatpersoner Bli en smart bilköpare - om att köpa begagnat från privatpersoner

Vid köp av begagnad bil finns det mycket att tänka på. Vi har märkt att många av våra försäkringstagare råkar ut för bekymmer till följd av oseriösa försäljare, bekymmer som hade kunnat undvikas om de kontaktat oss i samband med köpet!

Läs inlägget
Hvordan undersøke badet Hvordan undersøke badet

Har du tenkt deg på visning, eller har du akkurat overtatt drømmeboligen? Her får du en anbefalt sjekkliste for kontroll av badet. Slik har du muligheten til å unngå store, uforutsette utgifter, eller begrense nødvendige utbedringskostnader.

Läs inlägget
Trær og tujahekker er stadig tema i villastrøk. Kan nabokrangler unngås?

Det korte svaret er dessverre nei. Dette skyldes blant annet at det er så mye annet enn juss som påvirker naboforhold. Og om det bare var juss som avgjorde forholdet til naboen, ville vi nok ha kranglet likevel. For reglene er slett ikke utformet slik at de klargjør hva naboer må tåle av hverandre.

Läs inlägget
Bruker du kontrakt når du skal pusse opp? Bruker du kontrakt når du skal pusse opp?

Det er litt delte meninger i bloggredaksjonen om det er vanlig eller ikke å skrive kontrakt med håndverkeren i forbindelse med oppussing. Noen mener at det er en selvfølge at ”alle” bruker kontrakt hvis badet skal pusses opp. Kostnadene er som regel store. Selv har jeg en mistanke om at man kan bli så lettet over å finne en håndverker som virker pålitelig, og som gir et akseptabelt prisoverslag, at man tenker at ”Ja, ja, det går sikkert bra!” Og det gjør det jo også. Ofte.

Läs inlägget
Hvordan klage på feil etter boligkjøp? Hvordan klage på feil etter boligkjøp?

Vi mottar daglig en rekke henvendelser om hvordan man klager på feil man har oppdaget etter boligkjøpet. Enten man har tegnet boligkjøperforsikring eller ikke, kan det være nyttig å danne seg et bilde av hvordan klageprosessen i mangelssaker arter seg.

Läs inlägget
Arealopplysninger ved boligsalg: Det er ikke alltid samsvar mellom ”måleverdig” og ”lovlig” Arealopplysninger ved boligsalg

Ved salg av bolig gjennom eiendomsmegler skal det opplyses om hvor stort areal boligen har. Det er ikke alltid samsvar mellom ”måleverdig” og ”lovlig”.

Läs inlägget
Risikabelt uten boligkjøperforsikring Risikabelt uten boligkjøperforsikring

Selger har som regel advokat gjennom sin eierskifteforsikring. Deres jobb er å sørge for at forsikringsutbetalingene blir så lave som mulig. For ikke å bli ulvemat må kjøper derfor ha sine egne fagfolk i ryggen.

Läs inlägget
Hvem skal vedlikeholde våtrommet? Hvem skal vedlikeholde badet?

Vi får ofte spørsmål om vedlikeholdsplikten for en bolig. Hvor går grensen for hva som er eiers ansvar og hva boligselskapet skal ta ansvar for?

Läs inlägget
Tilbakeholdsrett – en sikkerhet for boligkjøpere? Tilbakeholdsrett – en sikkerhet for boligkjøpere?

En gjenganger i sakene våre er spørsmål om man som kjøper bør holde igjen penger på overtakelsen eller ikke, og hva man i så fall bør bemerke i protokollen.

Läs inlägget
Kan utleier gå inn i boligen du har leid? Kan utleier gå inn i boligen du har leid?

Har utleier egentlig tilgang til leietakers husrom under leieperioden? Det får du svar på i dette blogginnlegget.

Läs inlägget
Boligkjøperforsikring vs. rettshjelpsdekning i annen forsikring Boligkjøperforsikring vs. rettshjelpsdekning i annen forsikring

Retten til dekning av advokatutgifter er en del av de fleste skadeforsikringer, men markedsføres i liten grad. Mange har derfor spørsmål om hva som skiller boligkjøperforsikring fra rettshjelpsdekningen i hjemforsikringene. 

Läs inlägget
Når hage blir til vei Når hage blir til vei

De fleste er enige i at det er viktig med gode offentlige veier. Det er imidlertid ikke alle som synes det er greit at veien legges i hagen.

Läs inlägget
Jeg ville aldri solgt min egen bolig selv Jeg ville aldri solgt min egen bolig selv

Som eiendomsmegler har jeg all kompetansen jeg trenger for å selge min egen bolig. Loven forhindrer meg heldigvis i å kunne opptre som mellommann der hvor jeg har slik egeninteresse, men jeg har på lik linje med alle andre muligheten til å gjennomføre et privat salg. På samme måte kan advokater som ender opp i posisjon som saksøkt, saksøker eller tiltalt representere seg selv. De velger likevel å la seg representere av andre.

Läs inlägget
Naboen kappet uthus i to Naboen kappet uthus i to

Nabokonflikter oppstår hver uke hele året. HELP har laget noen enkle kjøreregler som kanskje kan hindre konflikter i å blomstre.

Läs inlägget
Hvorfor blir det konflikt etter boligkjøp? Hvorfor blir det konflikt etter boligkjøp?

Boligmarkedet består av husrom med varierende standard og tilstand. Men noen boliger havner oftere i retten enn andre. "Høy standard" betyr altfor ofte "høyt konfliktnivå".

Läs inlägget
Hva bør selger opplyse om av egeninnsats? Hva bør selger opplyse om av egeninnsats?

Som en tommelfingerregel bør du opplyse om alt amatørarbeid du selv ville sette pris på å få vite om.

Läs inlägget
Retten til et hjem Retten til et hjem

Et av HELP-advokatenes hovedområder er boligrett, også kalt fast eiendoms rettsforhold. Vi skriver mye om temaet på bloggen fordi problemer knyttet til bolig angår mange mennesker. På HELP-bloggen slipper vi også til stemmer som representerer folk flest i vid forstand, også de som tradisjonelt ikke bruker advokattjenester. HELP støtter med glede Gatejuristens arbeid.

Läs inlägget
Hvor lenge lever et bad? Hvor lenge lever et bad?

Hva er levetiden for bad, ytterkledning, drenering og tak? Svaret har betydning for når huseiere bør vedlikeholde hjemmet sitt, og for hva boligkjøpere kan forvente seg av mulige "ekstra" kostnader når de skal kjøpe hus eller fritidsbolig.

Läs inlägget
Har selger visst om feil ved boligen Har selger visst om feil ved boligen

Et ”som den er”-forbehold overfører mangelsansvaret til boligkjøperen. For å kunne holde selger ansvarlig, kreves det at selger har kjent eller måttet kjenne til feilen, at han har gitt en uriktig opplysning, eller at boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva man kunne forvente.

Läs inlägget
Hvor mye må jeg tåle av naboen? Hvor mye må jeg tåle av naboen?

Vi får henvendelser fra boligeiere som klager over ting naboen driver med som oppleves irriterende. Det kan dreie seg om alt fra støy som følge av trampolinebruk, en hane som galer hver morgen eller sterk og ubehagelig lukt fra naboeiendommen.

Läs inlägget