Svenska Elektrikerförbundet

Svenska Elektrikerförbundet är det första LO-förbundet i Sverige att erbjuda HELP juristförsäkring kollektivt för alla sina medlemmar.

Med juristförsäkring får medlemmar tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden, oavsett om det gäller en omfattande tvist, upprättande av handlingar eller några goda råd.

Medlemmar får:

Juristhjälp inom
- Köprätt
- Arvsrätt
- Familjerätt
- Fast egendom
- Identitetsstöld
- Körkortsfrågor
- Sjukpenning och sjukersättning

  • 15 timmar juristhjälp per år
  • Rättsskydd vid domstolstvist upp till 2 miljoner kronor
  • Juridiska handlingar upprättade av jurist

Försäkringen gäller för medlemmen, dennes make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Vid tvist inom hushållet gäller försäkringen för den som har medlemskap i Svenska Elektrikerförbundet.