Seko, Service- och kommunikationsfacket

Den 1 november 2015 introducerar Seko juristförsäkring som en ny kollektiv medlemsförmån.

Försäkringen täcker de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik och ger Sekos medlemmar tillgång till jurist, oavsett om det gäller juridisk rådgivning eller tvistelösning.

Medlemmar får:

Juristhjälp inom
-Köprätt
-Arvsrätt
-Familjerätt
-Fast egendom
-Identitetsstöld
-Körkortsfrågor
-Sjukpenning och sjukersättning

  • 15 timmar juristhjälp per år
  • Rättsskydd vid domstolstvist upp till 2 miljoner kronor
  • Juridiska handlingar upprättade av jurist

Försäkringen gäller för medlemmen, dennes make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Vid tvist inom hushållet gäller försäkringen för den som har medlemskap i Seko.