Våra samarbetspartners

Norges Offisersforbund
Medlemmar i Norges Offisersforbund har tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.
Läs mer »
Norges Fengsels- og Friomsorgsforbund
Sedan den 1 februari 2015 har medlemmar i NFF tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.
Läs mer »
FLT
Medlemmar i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.
Läs mer »
Norsk Arbeidsmandsforbund
Medlemmar i Norsk Arbeidsmandsforbund har tillgång till advokat inom privatjuridik genom medlemsförmånen advokatförsäkring.
Läs mer »
Skolenes Landsforbund
Alla medlemmar i Skolenes Landsforbund har tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.
Läs mer »
Norsk Lokomotivmannsforbund (Lokmann)
Medlemmar i Lokmann har tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.
Läs mer »
Postkom
Medlemmar i Postkom har tillgång till advokat genom medlemsförmånen advokatförsäkring.
Läs mer »
Norsk Sjømannsforbund
Alla medlemmar i Norsk Sjømannsforbund har advokathjälp inkluderat i medlemskapet genom medlemsförmånen Advokatförsäkring.
Läs mer »
Norsk Transportarbeiderforbund
Medlemmar har tillgång till advokathjälp genom medlemsförmånen advokatförsäkring.
Läs mer »
Svenska Elektrikerförbundet
Svenska Elektrikerförbundet är det första LO-förbundet i Sverige att erbjuda HELP juristförsäkring kollektivt för alla sina medlemmar.
Läs mer »
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Den 1 november 2015 introducerar Seko juristförsäkring som en ny kollektiv medlemsförmån.
Läs mer »
Säljarnas
Den 1 januari 2017 introducerar Säljarnas juristförsäkring som en ny kollektiv medlemsförmån.
Läs mer »
mySafety
Från den 1 december 2016 står HELP Försäkring för rättsskyddet i mySafety Försäkringars ID-skyddsförsäkring.
Läs mer »