Fredrik Ståhl

Fredrik Ståhl

Direkt: 08-524 640 00
E-post: fst@helpforsakring.se

Jurist på HELP Försäkring sedan 2015. Har studerat Juristprogrammet vid Örebro universitet. Har tidigare erfarenhet som notarie vid Örebro Tingsrätt från sommaren 2013.

Såhär säger Fredrik om att jobba på HELP:
"Här kan jag hjälpa människor med deras juridiska problem, från kortare rådgivning till större tvister i domstol, utan att behöva skicka en faktura till dem efteråt. Att alla får möjlighet till samma juridiska hjälp oavsett ekonomiska förutsättningar är unikt och det gör HELP till en fantastisk arbetsplats."

Språk: Svenska och engelska
ETillbaka till översikten