Emelie valde HELP: "Hjärtat brinner för klienterna”

I månadens intervju träffar vi juristen Emelie Andersson, vårt senaste tillskott på HELP. Möjligheten att kunna ge juridiskt bistånd till alla fick Emelie att gå från advokatbyrå till HELP. Idag företräder hon HELPs försäkringstagare främst inom vårdnadstvister, där spetskompetensen ligger.
Emelie valde HELP: "Hjärtat brinner för klienterna”

Hej Emelie, vad roligt att du börjat hos oss! Varför sökte du dig till HELP?
– Jag tyckte HELPs koncept lät väldigt spännande: juridik och juridisk rådgivning till gemene man, du betalar en försäkringspremie och därefter har du rätt att prata med en jurist och få juridisk biträde utan några ytterligare kostnader. Som advokat på en byrå har man dessvärre inte den lyxen, trots att hjärtat kan brinna för en klient och klientens sak. Det var nog en av anledningarna.

Vad drivs du av i ditt arbete?
Att få hjälpa människor som har det svårt av olika anledningar och att vara ett stöd och finnas där. Just det är så fantastiskt med den här försäkringen, att jag känner att jag har möjlighet att fullt ut få göra det.

Är det någon skillnad på att vara jurist och advokat?
– En advokat är ju också en jurist, så det är ingen större skillnad. Man besitter samma utbildning och kan ofta också besitta samma kompetens. Man kan ansöka om advokattiteln hos Advokatsamfundet efter att ha jobbat minst tre år på advokatbyrå eller genom att driva egen juristbyrå som man sedan omvandlar till en advokatbyrå. Advokatsamfundet gör en bedömning av om man ska tillåtas in i samfundet och därmed få sin advokattitel.

Vad fick dig att börja arbeta med domstolsprocesser? 
– Jag halkade egentligen in på en byrå genom en praktikplats, men har nog känt ända sedan jag började studera juridik att det är den enskilda människan jag vill jobba med. Jag vill inte vara på en stor affärsjuridisk byrå och då ter det sig ganska naturligt att också vara i domstol och processa. Jag trivs väldigt bra med det och tycker det är väldigt roligt och spännande. Sedan hjälper vi ju också kunderna att undvika just den där tvisten eller domstolsprocessen. Många vänder sig till HELP för rådgivning, för att få lite goda råd på vägen i olika frågor, men också för att planera inför framtiden. Man vill skriva testamenten, äktenskapsförord och liknande, just för att undvika problem.

Har du fler frågor till Emelie, maila till ema@helpforsakring.se