Seko-medlemmar får juristförsäkring

Den 26 maj beslutade Sekos representantskap att erbjuda sina medlemmar juristförsäkring från HELP Försäkring. Försäkringen kommer att erbjudas från och med i höst.

 – Vi är oerhört glada och ödmjuka inför förtroendet vi fått från Seko och deras medlemmar. Nu börjar ett hårt och glädjefyllt arbete med att nå ut med information och ge service till Sekos medlemmar! säger Alexandra Åquist, Sverigechef på HELP Försäkring.

Med juristförsäkringen kommer Sekos medlemmar att få hjälp inom:

  • Köprätt
  • Familjerätt
  • Arvsrätt
  • Egendomsförhållanden
  • ID-stöld
  • Sjukpenning och sjukersättning
  • Körkortsfrågor
  • Gäller såväl rådgivning som rättegångskostnader
  • Försäkringen omfattar hela hushållet (samt hemmaboende barn under 20 år)

Till Seko