Positiva pensionärer när HELP informerade i Östersund

Den 9 mars träffade HELPs jurist Christopher Ljungné pensionärsmedlemmar från Svenska Elektrikerförbundet i Östersund, för att informera om medlemsförmånen Juristförsäkring. Juristförsäkringen, som ingår för alla medlemmar i förbundet, väckte intresse hos de pensionärer som än så länge inte nyttjat den, och fick beröm från de som redan tagit del av den juridiska hjälpen.