HELP expanderar

HELP Försäkring växer och nu öppnar vi upp dörrarna till ett nytt kontor i Danmark! Vi gratulerar nya Country Manager Kristian Nordbye Bentsen, och passar på att ställa några frågor om utmaningarna för HELP i Danmark.
HELP expanderar

 

Stort grattis! Hur känns det?

KNB: Tack så mycket. Det är fantastiskt att vara en del av en framgångssaga som HELP är och få möjligheten att expandera verksamheten i Danmark.

Vem är Kristian Nordbye Bentsen?

KNB: Jag har en bakgrund inom försäkring, där jag har arbetat för försäkringsbolaget AIG i flera år och nu senast i försäkringsrådgivarföretaget Aon, där jag ansvarade för ett verksamhetsområde. Jag är utbildad inom ekonomi och juridik, viket har visat sig vara en väldigt användbar bakgrund i min yrkeskarriär. Privat är jag gift, har ett barn och bor strax utanför Köpenhamn.

Varför passar jobbet dig?

KNB: Det är först och främst en stor möjlighet att få vara med och starta upp en verksamhet i Danmark. Det är ett koncept som jag tror mycket på, och det är viktigt att tro på konceptet för att nå framgång. Jobbet och företaget passar mig eftersom HELPs produkter, identitet och sociala ansvar är så stark. Jag tycker att den danska marknaden för juridiska tjänster till privatpersoner måste skakas om lite.  Danskar som privatpersoner får inte det rättsliga skydd som de behöver idag och här kan vi ge dem trygghet. HELPs identitet är mycket stark. Det handlar om att sätta kunden före allt annat. Om telefonen ringer ska samtalet besvaras omedelbart. Får vi en uppdatering i ett kundärende ska den informationen återkopplas till kunden. Det låter enkelt att följa, men är svårt att genomföra i praktiken för många företag. Den exceptionella kundservicen, där det handlar om att göra vad som är bäst för kunden, är definitivt en motivation för mig att börja på HELP. Slutligen har HELP ett uttalat socialt ansvar, nämligen Goal For Children. Det faktum att HELP lägger mycket tid och resurser för att hjälpa utsatta barn har gjort ett stort intryck på mig.

Tvekade du innan du tackade ja?

KNB: Om jag ska vara helt ärlig, nej det gjorde jag inte.

Behövs juridisk försäkring i Danmark?

KNB: Det finns ingen tvekan om det. Vi har i koncernen genomfört en marknadsundersökning av vilka länder i världen som har störst marknadspotential, och här kom Kanada och Danmark nummer ett och två på listan. Det är mitt intryck att juridisk rådgivning i Danmark är tillgänglig för de få som kan betala en advokat för det. Det är dyrt och det ger människor en enorm ekonomisk osäkerhet att inte veta det slutliga priset på produkten. Det gör de hos oss. Här betalar människor ett fast pris som inte ändras under försäkringstiden. Det ser jag som en stor fördel som ger människor trygghet.

Hur ser du på HELP Försäkrings chanser på den Danska marknaden?

KNB: Vi kan inte jämföra HELPs produkter med något annat på marknaden. Det är en fördel för oss, men det innebär också att de företag och fackföreningar som ska köpa försäkringen till sina anställda och medlemmar, ska ta sig tiden att förstå produkten. Som ett litet land är vi lyckligtvis bra på att se möjligheter istället för begränsningar, och det tror jag kommer oss till godo. Vi har en viktig uppgift att kommunicera våra värderingar, vår kundnöjdhet och vårt resultat till den danska marknaden och gör vi det på rätt sätt, kan Danmark bli en mycket stor marknad i Skandinavien.

Vad tror du om samarbetet med övriga nordiska länder?

KNB: Jag tycker det är fantastiskt att vi nu finns representerade i alla tre länderna. Det ger en fantastisk energi och det finns många "lessons learned" som vi kan tillämpa mellan länderna. Att ha en skandinavisk ledning gör att vi snabbt kan förankra vår framgång mellan länderna och att vi ser oss själva som en enhet - men med en lokal närvaro. Det är nödvändigt med en lokal närvaro för att lyckas med försäkringar till privatpersoner.