Elektrikern: Historien om juristförsäkringen

Ronny Wenngren, förhandlingschef på Svenska Elektrikerförbundet, kände frustration över att medlemmarna inte fick den juridiska hjälp de behövde. Efter införandet av juristförsäkringen kan nu samtliga elektriker vända sig till HELPs jurister med juridiska frågor, vilket gynnar både förbundet och medlemmarna själva: elektrikerna får den juridiska hjälp de behöver och Elektrikerförbundet kan istället lägga tiden på det de ska göra och är allra bäst på.