Betalning av Juristförsäkring: så slipper du påminnelser och månadsvis betalning

Om du har månadsvis betalning av Juristförsäkring - eller får påminnelser varje månad - kan följande information hjälpa dig att hantera dina betalningar på ett smidigare sätt och undvika risken att du plötsligt står utan försäkring.

Det första inbetalningskortet för Juristförsäkringen som sändes ut till elektrikerna var på 360 kr och avsåg sex månaders försäkring.

För dig som betalat försäkringen först vid påminnelse skickas en avi á 60 kr ut varje månad, fram till nästa halvårsbetalning. Du ska alltså betala varje påminnelse du får hem i brevlådan.

För att slippa påminnelse och månadsvis betalning kan du betala resterande avgift för första halvåret när du får inbetalningskortet nästa gång. Detta gör du genom att betala det som återstår fram till den sista oktober, t ex om du betalat 60 kr i maj så kan du nu betala 300 kr så är du försäkrad fram till den sista oktober. Därmed riskerar du inte att stå utan försäkring.

Även om du väljer att betala in ett annat belopp än det som står på inbetalningskortet går det bra att använda det OCR-nummer som finns angivet.