Zug um zug

Parternas avtalade prestationer fullgörs samtidigt. Regeln kommer till uttryck i bl.a. KöpL. Säljaren är inte skyldig att lämna ut varan förrän betalning sker (såvida inte köparen beviljats kredit eller anstånd).