Yttrandefrihet

Frihet för varje svensk medborgare att i olika medier offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och att lämna uppgifter i vilket ämne som helst. I fråga om yttrandefrihet enligt YGL är utlänningar likställda med svenska medborgare. Om inget annat följer av lag.