Yrkande

Ett yrkande är en begäran om något. I en stämningsansökan yrkar parten hur den tycker att domstolen skall döma och i ett brottmål yrkar åklagaren ansvar för brott avseende den tilltalade. Domstolen tar sedan ställning till yrkandet i sin dom genom att antingen fastställa yrkandet eller att ogilla detta.