Yrka

Ett begärande om att rätten skall företa en processhandling. Exempelvis att meddela ett avgörande av visst innehåll.