Vite

Vitets funktion är att utgöra ett påtryckningsmedel för att få någon att följa ett beslut.

Vite är en bestämd penningsumma som tas ut vid vissa överträdelser eller vid vissa underlåtelser att följa myndighetsförelägganden och vid vissa kontraktsbrott. Påföljden är bestämd i förväg.