Vigsel

Den ritual varigenom äktenskapet kommer till.

Äktenskap ingås mellan två personer av olika eller lika kön genom vigsel där de båda är samtidigt närvarande. Innan vigseln skall det prövas genom en hindersprövning om det finns några hinder för äktenskapet.

Det är Skatteverket som gör hindersprövningen på begäran av de som avser att ingå äktenskapet. Under vigseln frågar vigselförrättaren de två om de samtycker till äktenskapet och därefter förklaras att de är makar.