Vidimera

Vidimera innebär att någon bevittnar och bestyrker att en kopia överensstämmer med originalet.

Vid vidimering av exempelvis betygshandlingar kan två personer genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer intyga att kopian överensstämmer med originalet.