Verifikation

Dokumentation av affärshändelse eller vidtagen justering i bokföringen. För varje affärshändelse skall en verifikation finns.