Vederlag

Begrepp för den ersättning som någon ger till annan för en prestation.

Vederlaget behöver inte utgå i pengar utan kan till exempel vara en motprestation. Exempel på vederlag kan vara lön för arbete och betalning för en vara.