Varaktiga äktenskapshinder

Hinder mot äktenskapet som består livet ut. Exempel på sådant hinder är förbud mot äktenskap mellan helsyskon och mellan släktingar i rätt upp- och nedstigande led.

Inte heller halvsyskon får ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av myndighet. Adoptivförhållande jämställs med släktskap men helsyskon som är adopterade får dock ingå äktenskap med varandra, efter tillstånd av myndighet.

Äktenskap ingås mellan två personer av olika eller lika kön genom vigsel där de båda är samtidigt närvarande. Innan vigseln skall det prövas genom en hindersprövning om det finns några hinder för äktenskapet. Det är Skatteverket som gör hindersprövningen på begäran av de som avser att ingå äktenskapet. Under vigseln frågar vigselförrättaren de två om de samtycker till äktenskapet och därefter förklaras att de är makar.