Universell testamentstagare

Testamentstagare som satts i en arvinges ställe och som erhåller hela kvarlåtenskapen, viss andel av denna eller ett överskott därav. En universell testamentstagares ställning liknar alltså en arvinges.

En universell testamentstagare är att betrakta som dödsbodelägare. I ett testamente är det möjligt att förordna om legat , vilket är ett förordnande om att en person skall få en specifik summa pengar eller en speciell sak. Detta kan gälla till exempel att en kusin ska få ett matsalsmöblemang eller 5 000 kr. Kusinen räknas då som en  legatarie , vilket inte är att betrakta som testamentstagare.