Universalarvinge

Ensam arvinge. En universalarvinge ärver alltså hela kvarlåtenskapen med undantag för det som eventuellt har testamenterats till någon.