Underårig

En person som är under 18 år. Personen är inte myndig och har inte full rättshandlingsförmåga. Dennes angelägenheter sköts av en förmyndare (i regel föräldrarna).